Wednesday, August 12, 2009

Ayat Biasa dan Ayat Songsang

Susunan Ayat
 

Dalam Bahasa Melayu terdapat dua jenis susunan ayat, iaitu:
1. Susunan biasa
2. Susunan songsang

- Ayat yang mempunyai susunan biasa dipanggil Ayat Biasa.
- Dalam ayat biasa, susunan subjeknya mendahului predikat.

Susunan Songsang

- Ayat yang mempunyai susunan songsang pula dipanggil Ayat Songsang.
- Dalam ayat songsang, susunan predikatnya mendahului subjek
 

AYAT BIASA ; AYAT SONGSANG
SUBJEK/PREDIKAT ; PREDIKAT / SUBJEK
Kakak Farah/seorang guru ; Seorang guru / kakak Farah
Rumah mereka/berhampiran sekolah ; Berhampiran sekolah /rumah mereka
Kawan-kawan saya/Sangat peramah ; Sangat peramah/kawan-kawan saya

Dalam ayat songsang, kata partikel seperti -lah, -tah, -kah, -nya dan sebagainya boleh digunakan untuk memberi penekanan kepada predikat.
 

AYAT BIASA ; AYAT SONGSANG
SUBJEK/PREDIKAT ; PREDIKAT/SUBJEK
Bapa saya/dia ; dialah /bapa saya
Buah-buahan itu/dari mana? ; Dari manakah/buah-buahan itu?
Rumah itu / besar. ; Besarnya atau besarlah/rumah itu.


Ayat songsang boleh dibentuk dengan dua cara, iaitu:
1. Dengan membawa seluruh predikat ke hadapan, mendahului subjek

AYAT BIASA / AYAT SONGSANG

Solekan mak andam itu sungguh cantik/
Sungguh cantik solekan mak andam itu.


Persatuan Belia kampung ini ditubuhkan oleh Haji Abu/
Ditubuhkan oleh Haji Abu Persatuan Belia kampung ini.


Kawan-kawan kamu sudah pulang?/
Sudah pulang kawan-kawan kamu?

2. Dengan membawa sebahagian daripada predikat ke hadapan, mendahului subjek:
(i) Pendepanan Frasa Kerja
Berkejar-kejaran kanak-kanak itu di padang.
Terpaut hatiku oleh keimanannya.
Membuka perniagaan baru Haji Hassan tahun ini.

(ii) Pendepanan Frasa Adjektif
Lesu badannya sepanjang masa.
Masih teguh lagi binaan surau itu.
Lumpuh pesakit itu dengan tiba-tiba.

(iii)Pendepanan Frasa Sendi Nama
Untuk ibu doa ini.
Di Kuala Lumpur dia sekarang.
Kepada pekerjanya arahan itu.

No comments:

Post a Comment